ИСИР – БАН в партньорство с норвежка компания ще обучава по проект 350 номинирани служители от общинската и държавна администрация Стартира проект по процедура BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, който се реализира чрез Норвежкия финансов […]

22/12/2015 10:10 Event, Uncategorized
0 Responses Read more

Катедрата по екология и ОПС на Софийския университет отчете етап от проекта „Биологично разнообразие и екосистеми” Резултатите от първата част на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)” бяха представени на конференция в столицата. Проектът се изпълнява от СУ в […]

22/12/2015 10:08 Event, Uncategorized
0 Responses Read more

Подвижна класна стая „Земно кълбо“ По проект на Фондация Тайм Екопроекти, бе проведен открит урок пред ученици от V ти и VI ти клас на 129-то ОУ Антим I в София. Децата разгледаха модел на Земята с диаметър 6.5 м, в който имаха възможност да влязат, за да научат повече […]

22/12/2015 10:04 Event, Uncategorized
0 Responses Read more

Всички желаещи да вземат участие в „Семинар на застрахователите“ на 25.09.2014г., следва да заплатят такса участие в размер на 1 000,00 лв./хиляда лева/ без включен ДДС – за всеки участник; Краен срок за потвърждение за участие – 24.09.2014г. 16,00 ч. в рамките на 3 дни от потвърждение за участие; Такса участие се заплаща […]

29/09/2014 17:50 Event
1 Responses Read more

„Организиране и провеждане на събитие за представяне и популяризиране на клъстера в България” 24.09.2014 г. Хотел  „СИЛВЪР  ХАУС“ 4* гр. София https://www.hotelsilverhouse.com/   ТЕМИ И ПРОГРАМА   Лектор: Марио Караджов – Председател на УС Договорът с изпълнителя се финансира от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 – 0109 […]

23/09/2014 07:55 Event
0 Responses Read more
EventBG.eu